top of page

2022 就職禮暨敬老會

17/9/2022 @ 六百馀宗親和家人們在豪華餐廰慶中秋團圆晚宴

.

(欲下載圖片,點擊圖片)

 

相片由公會提供

​更多相片在 www.facebook.com/xubtu

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649126280055497&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649126280055497&type=3

 

許氏婦女組恊助招待外賓

 

相片由艳政宗親提供

​更多相片在:www.facebook.com/xubtu

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.632230065078452&type=3

bottom of page