top of page

第十三届(2016-2017) 理事會

許碧順
許碧順

署理會长

press to zoom
許道純
許道純

副會长

press to zoom
許守良
許守良

副會长

press to zoom
許鳳容
許鳳容

副會长

press to zoom
許守利
許守利

副會长

press to zoom
許信可
許信可

會长

press to zoom
許仕興
許仕興

秘書

press to zoom
許志才
許志才

副秘書

press to zoom
許明忠
許明忠

財政

press to zoom
許聖傳
許聖傳

副財政

press to zoom
許道利
許道利

總務

press to zoom
許守傑
許守傑

副總務

press to zoom
許忠志
許忠志

福利

press to zoom
許信國
許信國

副福利

press to zoom
許佳彬
許佳彬

文教

press to zoom
許茂興
許茂興

副文教

press to zoom
許道龍
許道龍

交際

press to zoom
許忠文
許忠文

監察

press to zoom
許爲明
許爲明

青年團團长

press to zoom
許玉燕
許玉燕

婦女组主任

press to zoom
許起桂
許起桂

樂齡组主任

press to zoom
許業明
許業明

委員

press to zoom
許信敏
許信敏

委員

press to zoom
許统祥
許统祥

委員

press to zoom
許文禎
許文禎

委員

press to zoom
許步坤
許步坤

委員

press to zoom
許贊興
許贊興

委員

press to zoom
許廣守
許廣守

委員

press to zoom

第十一届(2016-2017)青年團

许志友
许志友

署理团长

press to zoom
许如福
许如福

副团长

press to zoom
许忠辉
许忠辉

副团长

press to zoom
许贤毅
许贤毅

副团长

press to zoom
许为娗
许为娗

副团长

press to zoom
許爲明
許爲明

團长

press to zoom
許民順
許民順

秘書

press to zoom
许英顺
许英顺

副秘书

press to zoom
许文祯
许文祯

财政

press to zoom
许为强
许为强

副财政

press to zoom
许向泉
许向泉

总务

press to zoom
许向梅
许向梅

副总务

press to zoom
许如赐
许如赐

体育

press to zoom
许德怡
许德怡

副体育

press to zoom
许为迪
许为迪

康乐

press to zoom
許如亮
許如亮

副康樂

press to zoom
許文榮
許文榮

交際

press to zoom
許赞權
許赞權

副交際

press to zoom
許爲恩
許爲恩

福利

press to zoom
許齊豪
許齊豪

副福利

press to zoom
許晋福
許晋福

委員

press to zoom
許慶志
許慶志

委員

press to zoom
許萬德
許萬德

委員

press to zoom
許業大
許業大

委員

press to zoom
許爲揚
許爲揚

委員

press to zoom
許向利
許向利

委員

press to zoom
許禎旺
許禎旺

委員

press to zoom
許賢豪
許賢豪

委員

press to zoom
許詩琪
許詩琪

委員

press to zoom
許善咏
許善咏
press to zoom

第九届(2016-2017)婦女组

许玉燕
许玉燕

主任

press to zoom
許碧玲
許碧玲

署理主任

press to zoom
汪金鳳
汪金鳳

副主任

press to zoom
莊寶萍
莊寶萍

副主任

press to zoom
钱功钗
钱功钗

副主任

press to zoom
許帏琳
許帏琳

秘书

press to zoom
许艳政
许艳政

副秘书

press to zoom
許守美
許守美

财政

press to zoom
XU Logo
XU Logo

副财政

press to zoom
許翠梅
許翠梅

总务

press to zoom
許翠媚
許翠媚

副总务

press to zoom
李家明
李家明

福利

press to zoom
吴春兰
吴春兰

副福利

press to zoom
赖美娟
赖美娟

文教

press to zoom
許利樱
許利樱

副文教

press to zoom
許惠瑛
許惠瑛

康乐

press to zoom
許瑞箐
許瑞箐

副康乐

press to zoom
許守萍
許守萍

组委

press to zoom
許惠翠
許惠翠

组委

press to zoom
XU Logo
XU Logo

组委

press to zoom
許惠新
許惠新

组委

press to zoom
許珍珍
許珍珍

组委

press to zoom
許美容
許美容

组委

press to zoom
許露丽
許露丽

组委

press to zoom
許惠梅
許惠梅

组委

press to zoom
刘春香
刘春香

组委

press to zoom
丁灵盈
丁灵盈

组委

press to zoom

第五届(2016-2017)樂齡组

許起桂
許起桂

主任

press to zoom
許菊妹
許菊妹

署理主任

press to zoom
許碧顺
許碧顺

秘书

press to zoom
許忠坤
許忠坤

财政

press to zoom
許翠梅
許翠梅

总务

press to zoom
許忠志
許忠志

委员

press to zoom
許义光
許义光

委员

press to zoom
許赞隆
許赞隆

委员

press to zoom
許翠媚
許翠媚

委员

press to zoom
許江全
許江全

委员

press to zoom
許惠美
許惠美

委员

press to zoom
許惠英
許惠英

委员

press to zoom
許惠梅
許惠梅

委员

press to zoom
許仕雄
許仕雄

委员

press to zoom
XU Logo
XU Logo

委员

press to zoom
余淑琳
余淑琳

委员

press to zoom
许步坤
许步坤

委员

press to zoom
bottom of page